gallery/alapitvany
gallery/omsz_logo
gallery/debrecen

"Segítsen, hogy mi is segíthessünk ha egyszer Önnek lesz szüksége segítségre"

A Debreceni Mentőalapítvány Kuratóriumának tagjai, az Országos Mentőszolgálat Debreceni Mentőállomásának aktív dolgozói, akik kuratóriumi tagságukat és befektetett munkájukat mindenféle anyagi juttatás nélkül látják el. 

gallery/img_20161010_205612

A kuratórium elnöke :

GULYÁS GÁBOR

MENTŐTISZT

a KURATÓRIUM TAGJAI :

gallery/img_20161010_084856

DR. SZATMÁRI ZOLTÁN

ÁLLOMÁSVEZETŐ FŐORVOS

gallery/img_20161010_090425

SZATMÁRI JÓZSEF

IRÁNYÍTÓCSOPORT VEZETŐ

MENTŐTISZT

gallery/img_20161010_084315

HORVÁTH ISTVÁN

MENTŐÁPOLÓ

gallery/img_20161010_205635

TÓTH JÁNOS

MENTŐGÉPKOCSIVEZETŐ

 

Az Alapítvány küldetése és célja:

 

Kultúránk, társadalmunk egyik legnemesebb feladata az emberi élet védelme, megőrzése, a bajba jutottaknak segítő kéz nyújtása. A társadalom és a szociális háló azonban gyakorta hajlamos elfelejteni, vagy méltatlanul hátrasorolni mindazoknak a testi-lelki egészségét, munkáját, munkakörülményeit, akik mindezt lehetővé teszik. A dolgozók és a részükre stabil társadalmi hátteret biztosító hozzátartozóikra emiatt néha aránytalanul nagy teher nehezül.

 

 

Alapító ezért a jelen Alapítványt teszi az alábbi célok megvalósítása érdekében:

 

- az Országos Mentőszolgálat Debreceni Mentőállomásán dolgozók munka- és életkörülményeinek javítása, egészségük megőrzése,

- az Országos Mentőszolgálat munkájának elősegítése a Debreceni Mentőállomás részére mentéstechnikai eszközök beszerzésével, ehhez tartozó képzések        megszervezésével,

- a Debreceni Mentőállomás dolgozói szakmai fejlődésének elősegítése,

- a Debreceni Mentőállomás épületének korszerűsítése,

- Debrecen városában, közintézményeiben, a mentőszolgálat társszerveinél, a mentőmunka megismertetése, bemutatása illetve becsületének megőrzése,

  a lakosság mentőkbe vetett hitének erősítése elsősegélynyújtó-újraélesztő tanfolyamok, mentési bemutatók, szakmai előadások és képzések keretein belül.

- Az alapítvány további célja a határon túli kapcsolatok erősítése is más mentéssel foglalkozó illetve hasonló tevékenységű szervezetekkel, segítve és fejlesztve ezzel   a nemzetközi mentést és szakirányú fejlődést, tudományos munkákat.

 

 

AZ Alapítvány a fenti célok elérése érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:

 

- sport- és szabadidős programokat szervez a Debreceni Mentőállomás dolgozói és hozzátartozóik részére,

- anyagilag támogatja a Debreceni Mentőállomás épületének karbantartási, felújítási költségeit, illetve az abban található eszközöknek a beszerzési- és    csereköltségeit,

- anyagilag támogatást nyújt a Debreceni Mentőállomás gépparkjának, a mentőjárművek egészségügyi felszerelésének bővítéséhez, fejlesztéséhez,

- anyagilag támogatja a mentőmunka során károsodott, illetve használhatatlanná vált munka- és védőruházat beszerzését, cseréjét,

- anyagilag támogatást nyújt eszközbeszerzésekhez,

- anyagilag támogatást nyújt a Debreceni Mentőállomás élethelyzeti krízisbe került dolgozói és családjaik részére,

- lsősegélynyújtó táborokat, előadásokat, bemutatókat és képzéseket szervez a lakosság részére,

- szakmai programokat szervez társszervezeteknek,

- iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzéseket, továbbképzéseket, tréningeket, konferenciákat szervez a sürgősségi ellátáshoz kapcsolódó speciális  módszerek, továbbá a mentés, illetve az elsősegélynyújtás tárgyában, minél szélesebb kört megcélozva oktatásokat szervez az újraélesztés lehetőségeinek, szabályainak, szakszerű végzésének megismertetésére,

- kapcsolatokat alakít ki és tart olyan nemzetközi és hazai szervezetekkel, akik az Alapítványhoz hasonló tevékenységet végeznek,

- széles körben terjesztendő kiadványokat készít, honlapot tart fenn a célok elérése érdekében, mind a nemzetközi, mind a hazai piacon olyan pályázatokat kutat  fel, amely a Debreceni Mentőállomás dolgozóinak munkáját elősegítik, a pályázati anyag elkészítéséhez segítséget nyújt,

- szakirodalom beszerzéséhez nyújt anyagi és szakmai támogatást a Debreceni Mentőállomás részére,

- segítséget nyújt a Debreceni Mentőállomás dolgozóinak jogi képviseletéhez a munkájuk végzésével kapcsolatban felmerült problémák esetén,

- támogatja az orvostudomány fejlődéséhez kapcsolódó kutatásokat, tudományos munkákat,

- jutalmazza a kiemelkedő munkát végző dolgozókat,

- anyagilag támogatja és megszervezi a Debreceni Mentőállomás dolgozóinak munkahelyi étkeztetését,

- a „Sógor János Emlékdíj” bevezetésével évente jutalmazza az adott év legjobb mentődolgozóját, szervezi a díjjal járó programokat,

 anyagilag támogatja a dolgozók szakmai célú utazásainak költségeit